ارائه مناقصات بین المللی

تاریخ انتشار: 2017-12-30 21:25:25

نویسنده: Admin

فایل «ارائه مناقصات بین الملل» برای علاقه مندان به مشارکت در مناقصات بین الملل تقدیم می شود. در این ارائه مواردی مانند

  • انواع مناقصات
  • منابع در دسترس برای تهیه اطلاعات مناقصات بین المللی
  • اسناد لازم برای حضور در مناقصات بین المللی
  • نحوه مطالعه اسناد
  • نحوه تسلیم اسناد
  • سازمان های بین المللی موثر در مناقصات
  • سازمان های داخلی موثر در مناقصات بین الملل 

ارایه شده است

 

لینک دنلود فایل ارائه در قالب پی.دی.اف