سخن مدیرعامل

مقارن با آغاز هزاره سوم، روابط تجاری و تعاملات بازرگانی به نوعی درهم تنیده شده اند که امکان ادامه حیات و توسعه جوامع بدون فعالیت های بازرگانی را غیرممکن ساخته اند. از سوی دیگر اینترنت، جریان سریع اطلاعات، شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی باعث شده اند که محصولات جدید در کوتاه ترین زمان، در اکناف عالم معرفی و متقابلاً صنعت گران در کوتاه ترین زمان با نیازهای دورترین بازارها، آشنا شوند. طبیعی است که بسیاری از معادلات قدیمی در چنین فضایی رنگ باخته و مفاهیم و تعاریف جدیدی به «دایره المعارف اقتصاد بین المللی» افزوده شود. یکی از مفاهیم جدید (که البته با تاخیر) در اقتصاد ایران معرفی شده «شبکه های صادراتی» است. شبکه های صادراتی، به عنوان یکی از حلقه های مفقوده تجارت، موظف می باشند که تولیدات داخلی را به بازارهای هدف هدایت بنمایند. مهم ترین گروه هدف شبکه های صادراتی، بنگاه های کوچک و متوسط هستند زیرا این بنگاه ها به دلیل ماهیت خود، امکان نفوذ مستمر و پایدار را در بازارهای هدف ندارند. بدین شکل، «مدیریت صادرات تاپ» به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت های این جرگه سعی دارد با تلفیق علم روز تجارت با واقعیات عینی بازار و قواعد بازی، از قبل از تولید محصول (کالا یا خدمت) در کنار تولید کننده قرارگرفته و وی را تا سرمنزل مقصود همراهی بنماید. به یقین می دانیم که این راه آسان و هدف سهل نیست، ولی بر این این نکته نیز اشراف داریم که با کوشش فراوان می توان به این اهداف دست یافت.