مدیریت مذاکرات و انعقاد اسناد تفاهم

مذاکرات تجاری موفق و انعقاد اسناد تفاهم و اسناد تعهدآور یکی از مهم­ترین بخش­های هر فعالیت تجاری می­باشد. این بخش مهم به علت تلاقی با فضای حقوقی دو و حتی بیش از دو کشور معمولاً با ابهاماتی ناخواسته مواجه و حتی ممکن است به اختلاف منجر شود. ناگفته نماند در بسیاری از موارد این ابهامات از سوء نیت طرفین نشات نمی­گیرد، بلکه ریشه در فرهنگ تجاری متفاوت طرفین دارد.

این شرکت مدیریت صادرات به پشتوانه آموزش مستمر کارشناسان و اعضاء هیات مدیره خود از یک سو و تجربه 10 ساله در زمینه انواع مذاکرات و قراردادها از سوی دیگر، آمادگی ارایه خدمات در زمینه «مذاکرات» ، «مکاتبات» و «اسناد» را دارد.

برخی از رایج­ترین اسناد منعقده توسط این شرکت به شرح زیر است:  

 

 

  • MOU & MOA
  • Confidentially Agreement
  • NCND
  • Commercial Contract
  • Joint Venture & Joint Venture Contract
  • Joint Investment Contract
  • Agency & Exclusive Agency Agreement

 

     http://download.topemc.ir/images/negotiation.jpg 

                  

مدیریت مذاکرات و انعقاد اسناد تفاهم