فهرست کامل امتیازات و تخفیفات گمرکی میان ایران و اتحادیه اوراسیا

تاریخ انتشار: 2019-12-22 00:43:50

نویسنده: Admin

با توجه به تمایل بسیاری از فعالان اقتصادی برای اطلاع از تخفیفات گمرکی میان ایران و اتحادیه اوراسیا از یک سو و انتشار انواع لیست های ناقص و حتی غلط از سوی دیگر؛ به پیوست جدول تکامل تخفیفات گمرکی میان «جمهوری اسلامی ایران» و «اتحادیه اوراسیا » در دو فصل در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

 

1- فهرست امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران 2019

 

2- فهرست امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اوراسیا 2019