گزارش کارگاه سازمان بهره وری آسیایی برای تجارت خدمات بنگاه های کوچک و متوسط

تاریخ انتشار: 2018-03-30 10:50:21

نویسنده: Admin

«کارگاه آموزشی سازمان بهره وری آسیایی برای تجارت خدمات بنگاه های کوچک و متوسط» (Market Acess for SMEs in the Services Sector) در مارس 2015 میلادی در سئول - کره جنوبی برگزار شد. هدف این کارگاه گشودن درهای جدید تجارت خدمات به روی بنگاه های کوچک و متوسط بود. با توجه به ورود خدمات جدید و متنوعی (مانند خدمات درمانی، خدمات فرهنگی، خدمات آموزشی) به سبد تجارت جهانی خدمات از یک سو، و آمار قابل توجه فارغ التحصیلان مختلف دانشگاهی از سوی دیگر؛ قطعاً زمان آن رسیده است که ما نیز نظری بسیار جدی به تجارت خدمات (توسط بنگاه های کوچک و متوسط) داشته باشیم. لازم به ذکر است که «مشارکت کنندگان» در کارگاه های سازمان بهره وری آسیایی (Asian Productivity Organization) پس از چندین دوره آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی توسط «سازمان ملی بهره وری» انتخاب می شوند. 

لینک دانلود گزارش