مدیریت صادرات

تجارت جهانی روز، فضایی بسیار رقابتی و پیچیده است که حضور مستمر و پایدار در بازارهای هدف را نیازمند تمهید برنامه های مدون و آشنایی کامل با نیازهای بازار هدف و قواعد بازی تجارت می‌سازد. چنین سازوکاری عموماً از توان «بنگاه‌های کوچک و متوسط» خارج است، چرا که این بنگاه‌ها به دلیل ماهیت کوچک خود فاقد دپارتمان مستقل صادرات هستند. بدین شکل «بنگاه های کوچک و متوسط» ( وحتی بنگاه‌های بزرگ) برای حضور در بازارهای هدف به استفاده از توان «واسطه‌های صادراتی» روی می‌آورند. این تعامل نیز چون بسته به مورد و مقطعی است، شاید بتواند در نفوذ به بازار هدف موثر باشد ولی ضامن حضور پایدار و مستمر نیست. از این روی نیاز به سازمان‌هایی اقتصادی که بتوانند با رویکرد انتفاعی و در بستر زمان بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بازارهای برون مرزی هدایت نمایند، به شدت احساس می‌شد. چنین شد که با گرته‌برداری از الگوهای موفق ژاپن و آلمان، «شرکت‌های مدیریت صادرات» در ایران شناسایی شدند. این شرکت‌ها قبل از تولید محصول با تولیدکننده در تعامل بوده و با مد نظر قراردادن الزامات و سلایق بازار هدف، وی را در تولید محصول قابل رقابت یاری می‌کنند. همچنین در مراحل بعدی کلیه عوامل مربوط به محقق نمودن صادرات، منجمله مطالعات بازار، بازاریابی، مذاکره، عقد قرارداد، تکمیل اسناد صادراتی، نظارت بر حمل، اعتبارسنجی طرف خارجی و حتی حل اختلاف را مدیریت می¬نمایند.

مدیریت صادرات تاپ (شرکت تجارت آفرینان پایدار تبریز- سهامی خاص) به عنوان یکی از پیشگامان این فرآیند در ایران، با اتکاء به سوابق اجرایی، توان فنی و دانش علمی خود آمادگی آن را دارد که در این مسیر در کنار سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کشور (علی الخصوص بنگاه‌های خدمات و بنگاه های دانش بنیان) قرار گرفته و ایشان را برای حضور مستمر در بازارهای خارجی یاری بنماید. 

برای اجرای خدمات مدیریت صادرات شیوه های مختلفی را می توان پیشنهاد نمود. این شرکت در حال حاضر دو شیوه « بدون دخالت مستقیم در صادرات» و «با دخالت مستقیم در صادرات» را پیشنهاد می کند؛ گو اینکه از پیشنهادات مخاطبین محترم نیز استقبال می نماید. گردش کار عمومی هر شیوه در زیر آمده است. نکته مهم آن است «مدیریت صادرات» فقط مشاوره نیست؛ بلکه بخش عمده فعالیت های مدیریت صادرات اجرایی بوده و «مشاوره» بخش کوچکی از آن است.  

 

http://download.topemc.ir/images/GK2.png

 

مدیریت صادرات