تقویم نمایشگاهی «مسکو» در سال 2021

تاریخ انتشار: 2021-07-24 22:10:31

نویسنده: Administrator

«انجمن دوستی ایران و روسیه» تقویم نمایشگاهی مسکو را به فارسی تنظیم و منتشر نموده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به این لینک تقویم نمایشگاهی پایتخت فدراسیون روسیه را دریافت بنمایند.