بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال های 1397 تا 1400

تاریخ انتشار: 2021-04-23 23:12:12

نویسنده: Administrator

در اجرای تبصره (1) ذیل ماده (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ جلسه کمیته ماده (2) در تاریخ 21/01/1400 در محل بانک مرکزی تشکیل و بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال های 1397 تا 1400 به شکل زیر تنظیم و جهت اجرا ابلاغ شد. 

لینک دانلودبسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال های 1397 تا 1400