مناقصه تامین روشنائی خطوط راه آهن با LED- قزاقستان

تاریخ انتشار: 2020-09-24 22:09:21

نویسنده:

کشور تامین مالی تضامین مناقصه ضرب الاجل فراخوان مناقصه
قزاقستان EBRD داخل اسناد 2020-10-28 لینک دانلود