مناقصه ایجاد زیرساخت برای مقابله با کووید 19- افغانستان

تاریخ انتشار: 2020-09-20 10:21:50

نویسنده:

دولت افغانستان برای مقابله با کووید 19 پروژه ای به ارزش 100.4 میلیون دلار با منابع «صندوق توسعه سازمان ملل» طراحی نموده است. این پروژه شامل خدمات مشاوره، مدیریت و تامین تجهیزات (اعم از اکسیژن ساز، رسپیراتور و ...) برای مجموعاً 920 تخت بیمارستانی است. نکته مهم آن است که این مناقصه در  37 «لات» پراکنده شده که هر کدام از این لات ها بین تجهیزات 10 تا 100 تخت بیمارستانی را در بر می گیرند. از این روی  شرکت ها می توانند به راحتی در هر یک از این لات ها حضور یابند.  ماین مناقصه برای شرکت هایی است که در پایگاه اینترنتی خرید های بین المللی «صندوق توسعه سازمان ملل» به نشانی https://procurement-notices.undp.org ثبت نام و تکمیل پرونده نموده اند. مشخصات کلی مناقصه به شکل جدول زیر است:

کشور نوع فراخوان تامین مالی ضرب الاجل
افغانستان GPN - الکترونیکی UNDP 2020-12-08

با توجه به اینکه اسناد فراخوان در پایگاه UNDP موجود است، بازنشر دوباره آن در پایگاه های دیگر ممکن است با مشکلات مالکیت معنوی توام شود. از این روی فقط متن فراخوان که شامل لات ها و مراجع است اطلاع رسانی می شود.

 

 

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

The Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Public Health
Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness (ERHSP) Project
Grant No.: D5930-AF                            Date: 29-Aug-2020
Project ID: (P173775)

The Ministry of Public Health of the Islamic Republic of Afghanistan has received financing in the amount of US$ 100.4 million equivalents from the World Bank toward the cost of the Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project, and it intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, related services and consulting services to be procured under this project. The project will include the following components:

Component 1: Emergency COVID-19 Response    
Component 2: Health Care Strengthening    
Component 3: Mitigation of Social Impacts    
Component 4: Implementation Management and Monitoring and Evaluation    
Component 5: Contingent Emergency Response Component (CERC)
Procurement for the project will be carried out in accordance with the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers for Goods, Works, Non-Consulting, and Consulting Services, dated July 1, 2016 (revised in November 2017 and August 2018). 

Specific procurement notices for contracts to be bid under the World Bank’s international competitive bidding (ICB) procedures and for contracts for consultancy services will be announced, as they become available, in UN Development Business, ACBAR, NPA and in local newspapers.

Large Consultancy Contracts:

1-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 10 RRT team) in Badakhshan province
2-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team in Badghis
3-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 10 RRT team) in Baghlan province
4-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 15 RRT team) in Balkh province
5-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team) in Bamyan province
6-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team) in Daikundi province
7-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 6 RRT team) in Farah province
8-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 12 RRT team) in Faryab province
9-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 13 RRT team) in Ghazni province
10-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 8 RRT team) in Ghor province
11-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 14 RRT team) in Helmand province 
12-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 100 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 21 RRT team) in Herat province
13-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 6 RRT team) in Jawzjan province
14-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 100 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 50 RRT team) in Kabul province
15-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 14 RRT team) in Kandahar province 
16-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 6 RRT team) in Khost province 
17-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team) in Kunar province
18-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 11 RRT team) in Kunduz province
19-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team) in Laghman province
20-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 4 RRT team) in Logar province
21-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 17 RRT team) in Nangarhar province 
22-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 2 RRT team) in Nimroz province
23-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 10 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 2 RRT team) in Nooristan province
24-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 50 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 6 RRT team) in Pakya province
25-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 8 RRT team) in Paktika province
26-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 4 RRT team) in Samangan province
27-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 6 RRT team) in Saripul province
28-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 11 RRT team) in Takhar province
29-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 4 RRT team) in Urozgan province
30-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 7 RRT team) in Wardak province
31-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 4 RRT team) in Zabul province
32-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 7 RRT team) in Parwan province
33-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 20 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 5 RRT team) in Kapisa province
34-    Implementation of COVID-19 ERHSP Project through (Public awareness, Active Surveillance, IPC, Establishment of 10 bed hospital (Case Management & Isolation) and running 2 RRT team) in Panjshir province
35-    Procurement of critical products (PPE, Mask, gloves, oxygen concentrator, portable ventilator, glassware, laraygoscope) and rist communication activities
36-    Expansion and support the laboratory and diagnostic systems to ensure prompt case finding and local containment, provide the required specimen collection kits and supplies to RRTs and provide technical assistance and expertise through the deployment of international and national experts
37-    Implementation of conducting monitoring (performance assessment) as a Third-party (TPM) in 34 Province

Interested eligible bidders who wish to be included on the mailing list to receive invitations to bid under ICB procedures, and interested consultants who wish to receive a copy of advertisement requesting expressions of interest for consultancy contracts, or those requiring additional information, should contact the address below.


Dr. Ahmad Jawad Osmani
Acting Minister of Public Health
Kabul, Afghanistan