مناقصه خرید «پَد چاه Pads of Wells» شرکت نفت میسان - عراق

تاریخ انتشار: 2022-01-14 21:08:06

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
عراق 2022-02-03 100 دلار آمریکا درج در داخل اسناد لینک دانلود