مناقصه خرید کابل، اداره صادرات گاز، شرکت نفت جمهوری آذربایجان - سوکار

تاریخ انتشار: 2021-10-29 16:54:25

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-11-21 59 منات درج در داخل اسناد لینک دانلود