مناقصه احداث جاده و زیرساخت های مربوطه در جنوب استان «ال مشاف» (بسته شماره 10) - قطر

تاریخ انتشار: 2021-10-27 22:14:13

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
قطر 2022-07-11 100000 ریال قطر 17000000 ریال قطر لینک دانلود