مناقصه خرید خدمات امنیت شبکه و سایبری برای 3 سال، وزارت کشاورزی قطر

تاریخ انتشار: 2021-10-27 22:08:40

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
قطر 2021-11-28 500 ریال قطر 200000 ریال قطر لینک دانلود