مناقصه خرید هگزان - شرکت مشترک گاز ازبکستان-قزاقستان

تاریخ انتشار: 2021-10-24 12:31:24

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
ازبکستان 2021-11-10 N/A درج در داخل اسناد لینک دانلود