مناقصه تامین (تولید) نرم افزارهای مورد نیاز برای شرکت آب جمهوری آذربایجان

تاریخ انتشار: 2021-10-16 10:12:55

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین  فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-11-12 500 منات درج در داخل اسناد لینک