مناقصه خرید 164 عدد پمپ Electrical centrifugal fuel pumps (به همراه کل اسناد مناقصه)، وزارت نفت عراق

تاریخ انتشار: 2021-10-16 09:37:54

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین اسناد مناقصه 
عراق 2021-11-23 500000 دینار عراقی درج در داخل اسناد لینک دانلود