مناقصه احداث و مونیتورینگ سه بعدی دیجیتال «زمین شناسی» و «هیدرودینامیک» برای یک فیلد نفتی- ترکمنستان

تاریخ انتشار: 2021-10-16 09:14:30

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین 
ترکمنستان 2021-10-11 1725 دلار آمریکا درج در اسناد