مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان های عمومی برای بهینه سازی مضرف انرژی- بوسنی و هرزگوین

تاریخ انتشار: 2021-10-08 20:05:30

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه ریجستری تضامین
بوسنی و هرزه گوین 2021-11-15 از طریق پرتال EBRD