دو مناقصه خرید دارو (به همراه اسناد مناقصه)- وزارت سلامت - عراق

تاریخ انتشار: 2021-10-08 19:30:09

نویسنده:

کشور شماره مناقصه  ضرب الاجل هزینه ریجستری تضامین  لیست اقلام اسناد مناقصه
عراق   Med/12/2021  2021-11-06 درج در داخل اسناد   درج در داخل اسناد      لینک دانلود  لینک دانلود
 88/2021/49/R  2021-11-02  لینک دانلود  لینک دانلود