مناقصه خرید دارو از محل خط اعتباری ایران (اختصاصاً برای بنگاه های ایرانی) به همراه اسناد مناقصه- سازمان بازرگانی خارجی - سوریه

تاریخ انتشار: 2021-09-30 09:17:25

نویسنده:

کشور ضرب الاجل قیمت اسناد تضامین/ضمانتنامه فراخوان اسناد
سوریه 2021-10-11 مجانی برای بنگاه ایرانی طبق جدول زیر لینک دانلود لینک دانلود

 

م

الاسم العلمي للمستحضر الدوائي

الشكل الصيدلاني

العيار

الكميات المطلوبة

التأمينات الأولية باليورو أو بالدولار لكل بند

1

Midazolam

Amp

15 mg

50.000

1200

2

Morphine Sulphate

Amp

10 mg

180.000

2000