خرید تجهیزات حفاری- شرکت ملی نفت - ترکمنستان

تاریخ انتشار: 2021-09-01 23:08:03

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین 
ترکمنستان 2021-09-30 575 دلار آمریکا N/A