مناقصه قطعات یدکی کمپرسور- جمهوری آذربایجان

تاریخ انتشار: 2021-09-01 22:57:12

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین  فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-09-28 413 منات آذربایجان 5% قیمت پیشنهادی لینک دانلود