مناقصه توسعه جاده مسیر «آتیرائو» به «آستارخان» - قزاقستان

تاریخ انتشار: 2021-08-29 10:03:54

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین
قزاقستان 2021-10-08 از طریق سایت EPCC