مناقصه توسعه شبکه راه ها- قطر

تاریخ انتشار: 2021-08-27 13:26:10

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین/ضمانتنامه
قطر 2021-09-21 31250 ریال قطر 5700000 ریال قطر