مناقصه اصلاح و تعریف پارامترهای جدید برای تجهیزات کیفیت آب، قطر

تاریخ انتشار: 2021-08-27 13:16:12

نویسنده:

Modification and Installation of New Parameters for the Water Quality Equipment

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه/ تضامین 
قطر 2021-10-24 1000 ریال قطر 100000 ریال قطر