مناقصه خرید 15000 تن کود اوره (به همراه اسناد)-سازمان تجارت خارجی- سوریه

تاریخ انتشار: 2021-04-30 10:24:24

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین اسناد مناقصه
سوریه 2021-05-31 N/A

120000 یورو برای کل مناقصه

با

8 یورو به ازاء هرتن

لینک دانلود