پیش ارزیابی انتخاب مشاور برای طراحی، نظارت بر اجرا و نصب خط «کاهنده دُز» هیپوکلریت- شرکت ملی آب و برق قطر،

تاریخ انتشار: 2021-04-25 17:19:30

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ریجستری تضامین
قطر 2021-05-05 N/A N/A