مناقصه خرید دارو به همراه اسناد مناقصه شرکت بازرگانی دولتی- سوریه

تاریخ انتشار: 2021-04-08 10:35:20

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه ریجستری تضامین اسناد مناقصه
سوریه  2021-05-05 10000لیر سوری 10 درصد قیمت پیشنهادی لینک دانلود