فراخوان اعلام تمایل EOI برای تجهیرات و نصب نیروگاه خورشیدی - ازبکستان

تاریخ انتشار: 2021-04-03 19:42:32

نویسنده:

کشور تامین مالی/ کارفرما ضرب الاجل  هزینه ریجستری/ضمانتنامه
ازبکستان صندوق توسعه سازمان ملل 2021-04-12 در این مرحله نیاز نیست