درخواست پیشنهاد RFP برای تولید «بیوگاز و انرژی خورشیدی سلاله» - عمان

تاریخ انتشار: 2020-12-11 23:14:34

نویسنده:

 کشور  ضرب الاجل  قیمت اسناد  ضمانتنامه
 عمان  2021-01-13  15َ00 ریال عمان  125000 ریال عمان