دو مورد مناقصه راهسازی با سری کامل اسناد-تامین مالی بانک جهانی- لبنان

تاریخ انتشار: 2020-11-19 19:18:43

نویسنده:

کشور  تامین مالی ریجستری مناقصه ضرب الاجل  ضمانتنامه  اسناد مناقصه
لبنان بانک جهانی 2500000 LBP 2020-12-17 داخل اسناد لینک دانلود
لبنان بانک جهانی 2500000 LBP 2020-12-18 داخل اسناد لینک دانلود