مناقصه فازهای 2و3و4 نیروگاه حرارتی حلب در قالب Turn Key- سوریه

تاریخ انتشار: 2020-11-06 13:54:12

نویسنده:

کشور دفعات فراخوان ضرب الاجل قیمت اسناد ضمانتنامه اسناد مناقصه
سوریه چهارم 2020-12-24 100یورو 100000 یورو دانلود فراخوان