مناقصات بانک آفریقا (شاخه اوگاندا) برای سال 2021 با محوریت فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 2020-10-30 19:05:50

نویسنده:

 

شماره مناقصه موضوع مناقصه ضرب الاجل قیمت اسناد
BOA 030/2021-2022 خدمات امضاء الکترونیک 2020-11-16 100000 شلینگ اوگاندا
BOA 012/2021-2022 تامین، نصب و راه اندازی دستگاه اسکناس شمار و سکه شمار 2020-11-16 100000 شلینگ اوگاندا
BOA 003/2021-2022 تامین، نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی (از قبیل دوربین های مدار بسته، بیومتری و ...) 2020-11-16 100000 شلینگ اوگاندا
BOA 041/2021-2022 توسعه پایگاه اینترنتی بانک 2020-11-16 100000 شلینگ اوگاندا