انتقال فن‌آوری

«انتقال فن‌آوری» به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها اطلاق می‌شود که در جریان آن یک فن‌آوری یا دانش فنی از «تامین کننده» به «متقاضی» فروخته شده، به بهره برداری رسیده و مورد جذب و توسعه قرار می‌گیرد. به بیان ساده‌تر خرید فن‌آوری صرف به معنی انتقال نبوده و درصورتی که فن‌آوری توسط متقاضی «جذب نشده و توسعه نیابد»،فرآیند انتقال فن‌آوری تکمیل نشده است. باید در نظر داشت که هر فن‌آوری بر اساس الزامات محیطی و قانونی و محل جغرافیایی خود شکل می‌گیرد و لزوماً نمی‌تواند در محل دیگر عملکرد کامل داشته باشد. از این منظر فن‌آوری ایجاد شده در «غرب اروپا» نمی‌تواند به همان شکل در «شرق آسیا» بهره‌وری کامل داشته باشد، مگر آنکه پس از خرید توسط متقاضی جذب و توسعه یابد. بدین شکل فرآیند انتقال فن‌آوری، امری بسیار پیچیده است که نیازمند ایجاد ارتباط ارگانیک میان تمام طرف‌های درگیر انتقال فن‌آوری به منظور حصول کامل فرآیند انتقال است. مدیریت صادرات تاپ یکی از معدود شرکت هایی است که از نظر سوابق و توانایی «انتقال دانش فنی» مورد ارزیابی معاونت علمی و فنا وری ریاست جمهوری قرار گرفته و صلاحیّت این شرکت برای ارایه مشاوره و خدمات مدیریتی انتقال فن آوری و دانش فنی مورد تائید قرار گرفته است. انواع روش‌های انتقال فن‌آوری و کلیات آن در پاورپوینت بخش «گزارشات»این پایگاه قابل دسترسی است.

اعتبارسنجی در انتقال دانش فنی

باید در نظر داشت که در انتقال فن¬آوری، ماهیّتی فکری در حال نقل و انتقال است که چون نمود فیزیکی و عینی ندارد، عمدتاً فاقد سند تصديق معامله (مانند بارنامه، راه¬نامه، صورت وضعیت، گواهی مبداء و امثالهم) می¬باشد. از سوی دیگر نباید فراموش نمود که فن¬آوری¬های نو عموماً گران¬قیمت می¬باشند. در چنین شرایطی اعتبار سنجی (Evaluation) طرفین اهمیت به سزایی می¬یابد چرا که فروشنده با ارزیابی ریسک «قصد و توانایی مالی» خریدار در استیفای تعهدات خود مواجه می¬شود. در نقطه مقابل خریدار هم باید از اصالت فن¬آوری،تعلق آن به فروشنده، انتقال کامل فن¬آوری و فقدان معارض ثالث اطمینان کسب کند. این فرآیندها، همگی مستلزم اعتبار سنجی (Evaluation) کاملاً تخصصی طرفین و تمهید سازوکارهای حقوقی و قانونی برای انتقال صحیح و کامل فن آوری است. یکی از زمینه¬های تخصصی این شرکت، ارایه خدمات ارزیابی خریداران و فروشندگان فن‌آوری است.

ترويج بازار فن‌آوري

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي ما در معاملات فن‌اوري اتكاي صرف به فضاي مجازي مي‌باشد. در حالي كه بخش قابل توجهي از ترويج بازار فن‌اوري توسط ساز و كارهاي حقيقي صورت مي‌پذيرد. برخي از اين ساز و كارها به شكل زير احصاء مي‌شوند:

  • Hi-tech Stocks
  • Innovation Hubs
  • IGO’s
  • Technology Especial Zones
اين شركت مديريت صادرات در طول فعاليت خود با چند مورد از اين سازمان‌هاي فوق وارد تعامل مستمر شده و آمادگي آن را دارد تا بسته به مورد با ساير سازمان‌هاي فوق هم وارد تعامل شود.