نمایشگاه «بنگاه های خرد، کوچک و متوسط» در ادیشا ؛ زمستان 1397 - هند

تاریخ انتشار: 2020-02-09 18:54:07

نویسنده: Admin

جمع آوری اطلاعات رویدادهای تجاری اعم از نمایشگاه، هیات های تجاری و جلسات B2B و مچ میکینگ؛ در توسعه روابط بازرگانی بسیار موثر هستند. با وجود این؛ به دلیل محرمانه بودن بخش مهم این اطلاعات، منتشر نمودن آنها با محدودیت هایی روبرو است. «مدیریت صادرات تاپ» با هدف نهادینه نمودن فرهنگ «انتشار اطلاعات تجاری پس از طی دوره محرمانگی» و همچنین به منظور ارائه نمونه هایی از گزارشات هیات های تجاری- نمایشگاهی؛ گزارش هیات اعزامی به نمایشگاه «بنگاه های خرد، کوچک و متوسط» در ادیشا هند را منتشر می نماید. لازم به ذکر است که قبل از انتشار این گزارش؛ رضایت ذی نفعان (علی الخصوص دو شرکت محترم خزر الکتریک و آلا تجارت بین الملل) اخذ شده است. 

 

http://download.topemc.ir/reports/ROF.pdf