فیلم آموزشی مناقصات بین الملل (نسخه آزمایشی)- بخش دوم - انواع مناقصات بین الملل

تاریخ انتشار: 2020-12-10 22:40:19

نویسنده: Administrator

یکی از برنامه های پروژه «ترویج و توسعه مناقصات بین الملل برای بنگاه های دانش بنیان و کوچک و متوسط ایرانی» ارائه فیلم های آموزشی است. خوشبختانه فیلم های آموزشی مربوطه در حال تهیه می باشد. از این روی بخشی از نسخه آزمایشی این فیلم ها ارائه می شود. از علاقمندان درخواست می شود. پس از مشاهده نظرات خود را در بخش   «پیام ها»  این پایگاه اینترنتی به اشتراک بگذارند تا با استفاده از این نقطه نظرات؛ ارائه هرچه بهتر نسخات نهایی مقدور شود.