متن کامل قانون شرکت های خارجی (اجنبی) در عراق

تاریخ انتشار: 2018-01-11 10:49:51

نویسنده: Admin

 

با توجه به گشایش دوباره بازار عراق (علی الخصوص برای خدمات) و الزامات این کشور برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی برای مشارکت در پروژه های این کشور، متن کامل قانون ثبت دفاتر شرکت های خارجی در عراق به شماره 149 مصوب «29 شباط 2004» مجلس ملی عراق که عیناً از صفحات 166 تا 171 «مجموعه قوانین شرکت های عراق» اسکن شده است، در اختیار فعالان محترم اقتصادی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که شرکت هایی که قصد ورود به بازار خدمات عراق را دارند لازم است مستنداً به بند 1 القسم الثانی این قانون، حتماً شعبه خود را در عراق ثبت نمایند. 

لینک انلود متن کامل قانون به زبان عربی