ترجمه فارسی قانون سرمایه گذاری سوریه

تاریخ انتشار: 2021-05-02 09:37:52

نویسنده: Admin

با توجه به اعلام علاقه فعالان اقتصادی ، ترجمه فارسی قانون سرمایه گذاری سوریه را که به همت مرکز تجاری ایران در حلب به فارسی برگردانده شده به حضور علاقمندان تقدیم می شود. 

لینک دانلود ترجمه فارسی قانون سرمایه گذاری سوریه

توضیح: این شرکت مدیریت صادرات هیچگونه دخل و تصرفی در ترجمه حاضر نداشته و مسئولیت اشتباهات محتمل در ترجمه یا تفسیر مطلب را از خود سلب و ساقط می نماسد.