ارائه «شیوه های جایگزین حل اختلاف»

تاریخ انتشار: 2020-03-15 13:27:05

نویسنده: Admin

 بسیار دیده شده که شرکت های ایرانی از روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه های دادگستری اطلاع ندارند و ازاین روی در برخورد با اختلافات حقوقی در قراردادها از منافعی که شیوه های جایگزین حل اختلاف همچون «ارجاع به کارشناسی» «میانجی گری» یا «داوری» می تواند برای آنها داشته باشد غافل می مانند. معایب بزرگ دادرسی در دادگاه ها ازجمله وقت گیر و هزینه بر بودن و نیز علنی بودن رسیدگی ها موجب میشود که در بسیاری از مواقع نه تنها اختلاف طرفین حل نشده باقی بمانَد بلکه با صرف هزینه و وقت زیاد و فاش شدن احتمالی اسرار تجاری، زمینه برای تضرر بیشتر و بروز اختلافات دیگر نیز فراهم شود. ازاین رو و با درک ضرورت آشنایی فعالان تجاری ایرانی با مقتضیات و بایسته های حقوقی تجارت بین الملل، ارائه حاضر در دسترس علاقه مندان قرار میگیرد. 

دانلود فایل