تامین مالی پروژه های فناور و نوآور توسط بانک توسعه اسلامی IsDB-STI

تاریخ انتشار: 2019-08-07 01:00:34

نویسنده: Admin

 پروژه های فناور برای تامین مالی اغلب با چالش های متعددی مواجه می باشند. فارغ از علل؛ این چالش ها سبب شده اند که حجم سرمایه گذاری در اقتصاد فناور و نوآور به شکل معنی داری از تقاضا کم تر باشد. برای عبور از این چالش، تعدادی از سازمان های بین المللی به فضای اقتصاد فناور ورود نموده اند که در این رابطه مشخصاً می توان به بانک های توسعه ای چند جانبه Multilateral Development Bank اشاره نمود. بانک توسعه اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین MDBها درسال 2017 برنامه ای 5 ساله برای ارتقا به سطح اول تامین مالی پروژ های فناور را اعلام نمود. برنامه ای که اجرای عملیاتی آن از سال 2018 آغاز و تا کنون 2 دوره برگزار شده است. برای اجرای این برنامه صندوقی با سرمایه 500 میلیون دلار توسط بانک توسعه اسلامی به نام IsDB-STI تاسیس شد. قالب تامین مالی این صندوق در هفتاد درصد موارد آمیزه ای از «وی.سی» و «وقف» است.با توجه به جایگاه ایران به عنوان سومین سهامدار مهم بانک توسعه اسلامی از یک سو و گستره تولید علم و فناوری در داخل از سوی دیگر؛ انتظار آن بود که بنگاه ها و فناوران ایرانی سهمی قابل توجه از این بستر مالی را به خود اختصاص دهند، ولی تاکنون این مهم محقق نشده است. بررسی میدانی این شرکت مدیریت صادرات حاکی از آن بوده است که دو عامل «عدم اطلاع از این شیوه تامین مالی» و «عدم آشنایی با نحوه تکمیل اسناد تخصصی بر اساس کتاب صورتی فیزیک » اصلی ترین دلایل حضور کم رنگ بنگاه های ایرانی در این رویداد می باشد. از این روی و با هدف انجام تعهد اجتماعی کلیه مستندات موجود برای این پروژه در اختیار مخاطبین محترم قرار داده می شود.

نسخه کامل کتابچه و راهنمای فراخوان

 

گزارش خلاصه مطالعه اسناد به زبان فارسی

 

پاورپوینت ارائه شده