مطالعه بازار مبلمان چوبی با گرایش به 3 کشور عراق، آذربایجان و گرجستان

تاریخ انتشار: 2018-03-07 23:36:46

نویسنده: Admin

این مطالعه در سال 91 به سفارش شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی انجام یافته است. با آغاز دوره جدید بازسازی در کشور عراق و شباهت وضعیت کنونی به زمان انجام این مطالعات از یک سو و هجمه مجدد رقبا (مانند ترکیه، چین و مالزی) به آن بازار از سوی دیگر؛ نکات متعددی را می توان در رابطه با استراتژی رقبا در آن بازار از گزارش حاضر استخراج نمود.

این گزارش به شکل کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است.

 

لینک دانلود