برگزاری رویداد تجاری TIAFبخشی از اتومکانیکا در تاتارستان

تاریخ انتشار: 2020-01-21 09:29:46

نویسنده: Administrator

 تصمیم روسیه به ایفای نقش پررنگ در بازار خودرو در داخل و خارج این کشور از یک سو و اهتمام «اتومکانیکا» به احراز جایگاه مهم ترین نمایشگاه خودرو و قطعات و مجموعه های آن موجب شده که علاوه بر نمایشگاه های سالیانه اتومکانیکا در مسکو؛ رویداد نمایشگاهی TIAF به عنوان یکی از زیرمجموعه های «اتومکانیکا» در شهر قازان برگزار شود. بدینوسیله بدون هرگونه تائید یا تشویق از سوی این مدیریت صادرات و فقط از باب اطلاع رسانی؛ اطلاعات نمایشگاه TIAF که در آوریل سال جاری میلادی در «قازان» (پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان و پایتخت سوم روسیه) برگزار می شود را به علامندان منعکس می نماید.  لینک بازدید وبگاه رویداد قطعات خودرو - تیاف