برنامه نمایشگاهی جمهوری آذربایجان در پاییز 2018

تاریخ انتشار: 2018-09-19 01:01:37

نویسنده:

بنا به اعلام دفتر رایزنی «صنعت و معدن و تجارت» جمهوری اسلامی ایران در باکو، برنامه نمایشگاه های جمهوری آذربایجان در پاییز جاری به شکل جدول زیر است.