تقویم نمایشگاهی «مسکو» و «سنپترزبورگ» در سال 2018

تاریخ انتشار: 2018-08-05 00:00:18

نویسنده:

بنا به اعلام دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، تقویم نمایشگاهی دو شهر مهم روسیه (مسکو و سن پترزبورگ) به شکل زیر است. 

دانلود فایل جدول و تقویم نمایشگاهی مسکو

دانلود فایل جدول و تقویم نمایشگاهی سن پترزبورگ