مناقصه احیاء آب های زیر زمینی - قزاقستان

تاریخ انتشار: 2020-09-24 22:06:17

نویسنده:

کشور تامین مالی تضامین مناقصه ضرب الاجل فراخوان مناقصه
قزاقستان EBRD داخل اسناد 2020-11-02 لینک دانلود