مناقصه خرید تجهزات شرکت «ترکمن گاز»- ترکمنستان

تاریخ انتشار: 2020-09-22 20:29:44

نویسنده:

کشور هزینه اسناد ضمانتنامه ضرب الاجل
ترکمنستان 500 دلار آمریکا در داخل اسناد 2020-10-19