مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاهی، سازمان سلامت عمومی ، قطر

تاریخ انتشار: 2022-01-14 23:52:39

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد ضمانتنامه  فراخوان
قطر 2022-12-26 500 ریال قطر 18000 ریال قطر لینک دانلود