مناقصه «نمونه برداری و آزمایش های سه ماهه» آب - قطر

تاریخ انتشار: 2022-01-14 23:47:42

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد ضمانتنامه فراخوان
قطر 2022-12-30 1000 ریال قطر 100000 ریال قطر لینک دانلود