مناقصه خرید ایستگاه سیار برق 33/11kv,31.5 Mva ، وزارت برق، استان بصره عراق

تاریخ انتشار: 2022-01-14 21:02:11

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین فراخوان
عراق بانک جهانی 2022-02-28 200 دلار آمریکا 100000 دلار آمریکا لینک دانلود